Alfabetització Mediàtica Experiència d'aula

La construcció crítica de les notícies i els riscos de mirades ingènues

E.E.S.O. 264 Constituents, Ciutat de Santa Fe, Santa Fe, Argentina Show map
Una proposta pedagògica centrada en l'alfabetització mediàtica i informacional que situa als alumnes com prosumidors, protagonistes crítics dels discursos dels mitjans de comunicació. Aprenen a interpretar informació i realitzen un informatiu usant eines digitals.
Compartir

Context

La nostra societat tendeix a acceptar com a veritable el que mostren les pantalles, pren com a norma el primer resultat d'un cercador, creu el que es comparteix en xarxes i ho difon. No obstant això, la responsabilitat radica en la nostra pròpia ingenuïtat, i l'absència de reflexió i verificació.

Destaquem...

Proposar als alumnes de imaginar i crear les seves pròpies notícies falses contribueix a fer-los conscients de la facilitat de produir i difondre continguts malintencionats.
Situar-los en aquest rol els ajuda a prendre consciència de la seva pròpia exposició davant el que d'altres produeixen i publiquen, del que consumeixen i comparteixen a les xarxes socials.

Fotomuntatge - Simulació que produeix efecte de moviment i velocitat.

Objectius

Alfabetització Audiovisual

Contribuir al desenvolupament de ciutadans responsables i amb cultura digital: Selecció de informació i continguts a cercadors i xares socials, ús de recursos d'acord amb llicències creative commons, llenguatge audiovisual, ús d'eines digitals audiovisuals.

Desmuntar la mirada ingènua

Per a cada missatge, cal aprendre a desxifrar quin és el seu objectiu i la seva intencionalitat. Cal evitar esdevenir consumidors acrítics. Adquirir habilitats per a ser ciutadans reflexius, responsables i protagonistes en els entorns digitals actuals. Estimular els usos socialment positius de la Xarxa. Percebre al mitjà com una eina de trobada, apoderament, participació enriquidora tant en el pla individual com col·lectiu.

Estudiants com a prosumidors

Posar-los en un rol de productors els ajuda a prendre consciència dela seva vulnerabilitat i responsabilitat com a consumidors del contingut de tercers que es troben a les xarxes socials i a internet.

Connectar l'escola amb el context social i cultural dels alumnes

L'escola juga un paper important com a espai de diàleg social i ha de canalitzar les noves formes de representació amb la qual els joves construeixen subjectivitats. Cal canalitzar l'exposició constant dels alumnes a nous llenguatges audiovisuals i suports digitals, i tractar-les com a aportacions culturals que ingressen al context escolar mitjançant un procés de reflexió i adaptació de tota la comunitat educativa.

Crear dinàmiques que canalitzin sentiments de pertinença i col·laboració.

L'alumnat com a membres reflexius i actius de les dinàmiques amb les quals conviuen. Han de ser i sentir-se motors del procés de construcció de la seva pròpia veu.

Seqüència didactica

1

Us de càmares, dispositius mòbils

Treballar l'enquadrament, l'angulació i els seus efectes: què es deixa dins o fora de l'enquadrament? Treballar també nocions de fotomuntatge i construcció d'imatges.
2

Cerca de referències

Cerques web de fotografies, publicitats gràfiques, espots, etc. i observar com estan construïdes, a qui van dirigides i amb quina finalitat.
3

Comparació i Reflexió

Comparar notícies reals i falses per a establir similituds textuals i de format visual o audiovisual. Trobaran les que recorren a l'absurd, a la seqüència d'imatges muntades per a crear sentit d'acompanyament; les característiques del qual solen estar basades amb imatges, àudios i/o fonts d'informació suposadament de confiança. S'aborden treballs de desconstrucció i construcció de missatges audiovisuals a partir dels quals es reconeixen elements del llenguatge audiovisual i nocions bàsiques de muntatge i construcció de sentit.
4

Construcció de guió

Les notícies a incloure es treballen en grups i cadascuna apel·la a trucs comunicacionals que representen una suposada notícia creïble a la vista de l'espectador. Trien audiència, contingut i la forma en el qual aquest serà muntat.
5

Producció peces audiovisuals

Després del consens sobre el guió, comença l'etapa de preproducció on en equips trien espais, rols, descàrregues web d'imatges, sons i vídeos, vestuari, attrezzo i autoritzacions d'ús d'imatge.
En l'etapa de producció cada rol està acordat i els elements a disposició. Aquesta és una jornada d'enregistrament que requereix compromís i paciència. Que els estudiants sentin estar en la millor versió del seu rol, porta a repetir diverses vegades algun segment. Es genera una comunió grupal on tots persegueixen un mateix objectiu.

Valoració i conclusions

Èxits

L'alumne assumeix el rol de partícip actiu, necessari i coneixedor dels dispositius i els usos socials de la tecnologia. Pren centralitat el diàleg informat, crític i reflexiu en el procés de construcció de subjectivitats.
L'aula es redimensiona davant la presència de les eines i recuros digitals que habiliten nous agrupaments. L'aula es projecta més enllà dels límits de l'escola a través de la virtualitat i la participació en xarxa.
Les lògiques de la fragmentació i hipertext, fundacionals en els llenguatges digitals, proposen una nova mirada sobre els mecanismes de producció i apropiació de coneixement d'objectes d'estudi de diverses àrees disciplinars.

A millorar

L'etapa d'edició, que requereix una destresa tècnica d'editors de vídeo i hores de muntatge, podria en una següent experiència a incloure's com a part de l'aprenentatge.
L'última etapa consisteix en exposar el treball realitzat, la seva eficàcia comunicacional. Posar en comú els resultats, enfocar amb mirada crítica, detectar arestes millorables, realitzar correccions i ajustos necessaris per a aconseguir la millor versió possible.

Porta l'experiència a la teva aula

Tips o consells per adaptar l'experiència a la teva aula

1

Aula invertida

Com a docent no témer al desconeixement d'eines i recursos digitals. Construir juntament amb l'alumnat la competència necessària des de l'horitzontalitat. Els docents hem d'aportar amb claredat els objectius d'aprenentatge i guiar-los en el procés.
2

Inspiració

Treballar amb referències de peces ja realitzades per al treball de reflexió"
3

Planificació

Traçar un pla concret de treball en equips no sols entre alumnat sinó també amb d'altres docents.
4

Calendaritzar

Respectar les etapes de realització.
5

Consensuar

Buscar la millor versió encara que porti temps. És fonamental que el que es mostri tingui el consens del grup i contribueix a la noció de què vam mostrar, com ens vam mostrar, qui està de l'altre costat de la pantalla.

Autores

Analía Moschini

Docent coordinadora, tallerista, tutora, dissenyadora de recursos audiovisuals i espais educatius multimèdia. Acreditada experiència en processos de formació i producció integral en diversos nivells del sistema educatiu formal amb més de quaranta publicacions. Reconeguda participació en festivals internacionals d'educomunicació, cinema per a l'infància i adolescència. Professora de Llengua anglesa. Coautora del llibre "Alfabetització Audiovisual -Desmuntar la mirada ingènua", 2022, Editorial Bonum.
Llegir més

Paula Valenzuela

Formada en Comunicació Social, Periodisme i Relacions Institucionals, Productora Executiva de televisió, Professora de Producció Periodística i Realització Audiovisual en nivell terciari i altres espais de formació docent, a càrrec de tallers, seminaris i consultories. Productora General de més de trenta cicles de diversos gèneres i formats per a Senyal Sant Fe, com a Directora de Produccions Audiovisuals del Ministeri d'Innovació i Cultura. Coordinadora de Projectes Audiovisuals Educatius del Ministeri d'Educació de Santa Fe, va gestionar la implementació de la proposta metodològica Alfabetització Audiovisual com a política pública. Impulsora d'equips professionals interdisciplinaris autogestionats que incorporen el llenguatge audiovisual com a recurs de construcció d'identitats i processos d'aprenentatge en col·lectius socials. Participa activament en projectes comunitaris de temàtica ambiental i horta agroecològica. Coautora del llibre "Alfabetització Audiovisual -Desmuntar la mirada ingènua", 2022, Editorial Bonum.
Llegir més
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.