Art i creativitat Experiència d'aula

L’Acadèmia Jedi

Escola Sant Jordi Show map
Aplicant el Codi Jedi a través de la tecnologia, la programació i el disseny 3D, per enfortir-nos i superar moments difícils.
Compartir

Context

L'Acadèmia Jedi és una sèrie de projectes barrejant matèries (matemàtiques, anglès, ciències i arts), que s’han dissenyat per reflexionar i treballar els sentiments i la relació de l'alumnat en situacions difícils com el dol o el maltracte.

Destaquem...

Integrem la tecnologia amb eines educatives per crear un projecte complet que fomenta l'aprenentatge STEAM de manera immersiva. Ens inspirem en el codi Jedi en cada proposta, per aprendre a afrontar reptes vitals amb serenitat i valentia.
L’alumnat descobreix com utilitzar la micro:bit per programar un sabre de llum, introduïnt-se en els conceptes bàsics de programació d'una manera divertida i interactiva.
I aprenen a dissenyar i imprimir en 3D el seu sabre de llum, personalitzat amb Tinkercad, fomentant la creativitat i les habilitats en disseny digital.

Objectius d’aprenentatge

Promoure la resiliència entre l'alumnat

Mitjançant activitats de reflexió i diàleg sobre la idea que els éssers estimats que han traspassat segueixen influint i guiant-nos des de “la Força”, per tal de proporcionar-los un suport emocional durador.

Fomentar la col·laboració i la empatia entre l'alumnat

A través de projectes de grup centrats en la resolució de problemes relacionats amb les emocions i les relacions familiars.

Millorar la competència comunicativa en anglès

Proposant debats i presentacions sobre temes relacionats amb el contingut de l'Acadèmia Jedi, proporcionant oportunitats per a practicar la pronunciació i l'expressió oral.

Explorar la interconnexió entre les diferents matèries escolars

Dissenyant projectes interdisciplinaris que integren continguts de matemàtiques, ciències, i arts dins del marc de l'Acadèmia Jedi, fomentant una comprensió més profunda dels conceptes i la seva aplicació pràctica.

Desenvolupar habilitats de resolució de problemes i pensament crític

Mitjançant activitats pràctiques de disseny i fabricació relacionades amb la tecnologia, com la construcció de circuits electrònics per a millorar el funcionament dels llums LED dels sabres làser.

Fomentar la creativitat i la innovació

A través de desafiaments d'enginyeria i disseny que requereixin la integració de coneixements en matemàtiques, ciències i arts per a la creació de projectes únics i funcionals.

Treball integrat de diversos ODS

L'Acadèmia Jedi promou l'educació de qualitat (ODS 4) com a proposta STEAM; el respecte, la justícia i la pau a través de la reflexió sobre els principis del Codi Jedi (ODS 16); el benestar emocional de l’alumnat (ODS 3) i la reutilització de materials i la reducció dels residus (ODS 12).

Desenvolupament

1

Identificació dels temes a abordar

Sessió 1: Introducció al projecte, registre a la web de CoSpaces, agrupació d’alumnes i repartició de tasques.
Creació del Merge Cube en paper a partir de la plantilla

Iniciem el projecte amb una sessió de discussió oberta sobre els sentiments relacionats amb la pèrdua i el dol. Continuem amb els sentiments quan algú no ens tracta com ens mereixem. Cal crear un espai segur per a la comunicació per a que l'alumnat es senti confiat per compartir les seves emocions i experiències.
Sessió 3: Quan els alumnes acaben el text, el docent cal que ho corregeixi.

Sessió 4: El docent fa una formació bàsica sobre el funcionament de CoSpaces, en concret, del Merge Cube. L’alumnat comença a dissenyar el cub.

Sessió 5: Disseny del Merge Cube

Sessió 6: Retocs finals de cada cub. El docent generarà els QRs un cop estiguin enllestits. Els alumnes que acabin aniran enganxant els QRs al mapa corresponent.
2

Disseny del “Codi Jedi”

Després de la visualització dels vídeos i la presentació (si escau), proposem, a l’alumnat, crear la nostra pròpia Academia Jedi amb l’objectiu de d'afrontar els problemes que podem trobar-nos a la classe.

Els demanem que, per grups, creïn un pòster recollint els cinc principis del seu codi Jedi. Els animem a integrar-hi principis com la continuïtat de les persones en la Força i l'impacte durador dels seus coneixements i experiències.
Si hi ha grups que acaben abans, podeu fer servir els fulls d'operacions matemàtiques amb Pixel Art sobre Star Wars inclosos a l'apartat de “Materials i recursos”.
3

Introducció al Tinkercad

Sessió pràctica amb Tinkercad, introduint els conceptes bàsics de disseny 3D. Ens assegurem que l'alumnat es familiaritzi amb l'entorn i les eines disponibles.
4

Disseny dels sabres làser

Guiem l'alumnat a dissenyar el seu propi sabre làser utilitzant Tinkercad. D'aquesta manera, fomentem la creativitat en la creació de dissenys únics que reflecteixin la personalitat i els valors de cada alumne.
5

Impressió 3D

Després de completar els dissenys, ajudem l'alumnat en la configuració de la impressora 3D i l'ús correcte de Cura per preparar els models per a la impressió.
6

Prototipat dels sabres làser

Amb els dissenys aprovats, ajudem l'alumnat a escollir un disseny i modificar-lo a gust de tothom per construir-lo mitjançant la impressora 3D. Aquesta etapa ha implicat la col·laboració de tota la classe per assegurar-nos que cada alumne tenia la seva representació al sabre làser de la classe.
7

Presentació de les creacions i reflexions finals

Sessió especial en la que l'alumnat ha presentat els seus pòsters del Codi Jedi i els sabres làser a les altres classes. Cada alumne ha explicat el significat i les eleccions de disseny del seu sabre làser.

Després de les presentacions, hem iniciat una discussió reflexiva sobre com aquest projecte ha influït en la gestió dels sentiments relacionats amb el dol, la pèrdua i el maltracte. Hem estat parlant sobre l'experiència personal de cada alumne i com aquests projectes han sigut una forma d'expressió i recordança positiva.
8

Avaluació

Per tancar el projecte, hem avaluat els pòsters basant-nos en la incorporació dels principis del Codi Jedi i la creativitat.
També el disseny dels sabres làser segons la complexitat del disseny i la programació de la força.
I hem convidat l'alumnat a escriure una reflexió sobre com aquesta activitat els ha ajudat a comprendre i gestionar els seus sentiments, destacant la importància de l'expressió creativa en aquest context.

Valoració i conclusions

Èxits

Hem observat un alt nivell d'implicació de l’alumnat en tot el projecte, mostrant interès, participació i compromís en la resolució de problemes i la creació de solucions sostenibles i innovadores.
El projecte ha proporcionat una plataforma per al desenvolupament d’habilitats rellevants com la resolució de problemes, la col·laboració en equip, la programació i el pensament crític, preparant els alumnes per a reptes futurs.
L'enfocament ha permès als alumnes aplicar els seus coneixements en situacions reals, fomentant la seva capacitat per afrontar desafiaments del món real relacionats amb la sostenibilitat i la innovació.

A millorar

En futures iteracions, seria beneficiós definir els objectius del projecte de manera més clara i específica des del principi, per garantir una millor orientació i alineament amb les expectatives dels participants.
S'ha observat la necessitat de proporcionar una gamma més amplia de recursos i eines tecnològiques per aprofundir en la creativitat i la innovació dels projectes, permetent als alumnes explorar una major varietat d'enfocaments i solucions.
En alguns casos, es podria millorar l'acompanyament i suport individualitzat als alumnes que requereixin assistència addicional, ja sigui en el desenvolupament de les seves habilitats tecnològiques o en la comprensió dels conceptes clau relacionats amb la sostenibilitat i la innovació.
La valoració final d'aquest projecte és altament positiva. Durant el seu desenvolupament, hem observat un compromís excepcional per part de l'alumnat, així com una notable millora en les seves habilitats creatives, col·laboratives i tecnològiques. A més, l'enfocament d'aprenentatge basat en problemes ha demostrat ser beneficiós per involucrar a l’alumnat en situacions reals i promoure el seu pensament crític i resolució de problemes per afrontar els desafiaments del món real amb confiança i creativitat.

Porta l'experiència a la teva aula

Tips o consells per adaptarla

1

Planificar prèviament

Dediqueu temps a definir una planificació detallada del projecte, incloent els recursos necessaris i cronograma de tasques.
2

Flexibilitat i adaptabilitat

És important mantenir una actitud flexible i oberta durant el desenvolupament del projecte, permetent l’alumnat explorar i experimentar amb diferents idees i solucions, adaptant-nos a les seves necessitats i interessos.
3

Animeu a la col·laboració

Incentiveu la col·laboració entre l’alumnat i la interacció entre diferents habilitats i punts de vista, per promoure la creativitat i la resolució de problemes de manera col·lectiva.
4

Avaluació formativa

És important proporcionar retroalimentació a l’alumnat, identificant àrees de millora, amb l'objectiu d’afavorir un aprenentatge significatiu i un desenvolupament continu de les seves habilitats.

Autora

Elena Vercher

Professora de llengua estrangera a l'Escola Sant Jordi.
Llegir més
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.