mSchools Awards 2024

SOLAR TRACKER:BIT

Autor: Francesc Bolaño Guivernau

Contacte: fbolano@xtec.cat

Nom escola: INS Vila-Seca

Adreça de l'escola: Av. de l'Alcalde Pere Molas, 24, 43480 Vila-seca, Tarragona - Vila-seca

Pàgina web: https://agora.xtec.cat/iesvila-seca/

Share
Edat dels alumnes
12 - 14
Eix principal
Ciutadania democràtica i consciència global
Àrea / matèria / àmbit
Programació i robòtica
nº de sessions de 1 hora
25
Recurs digital
Plaques programables: Micro:Bit, Ed1 o Arduino
Metodologies
Aprenentatge basat en projectes (ABP)

Breu descripció

SOLAR TRACKER:BIT és el nom del projecte que engloba diverses eines digitals per la creació d'un prototip. És el conjunt de la placa programable Micro:bit, i disseny 3D. El prototip, mitjançant dos servomotors i tres sensors LDR permet seguir la perpendicular a la màxima intensitat lumínica per aprofitar la màxima eficiència de la placa solar.

Singularitat i innovació

SOLAR TRACKER:BIT augmenta l'eficiència energètica de les paques solars. Sovint, les plaques solars s'instal·len a la teulada de les cases per aprofitar l'espai i perquè no hi hagi cap element que els faci ombra. Per millorar l'eficiència de les plaques solars han d'estar orientades perpendicularment al sol. Per tant, si s'instal·len plaques a la teulada de manera fixa, s'escull una orientació fixa per tot l'any hi haurà moments que la incidència del sòl respecte a les plaques no serà perpendicular, ja que l'orientació del sol sobre la respecte a la terra varia al llarg de l'any. Per això, si les plaques s'orienten automàticament al sol, s'augmenta l'eficiència respecte a les instal·lacions fixes pensant en obtenir el màxim d'energia renovable per una producció responsable.

Més detalls

Resum del procés

Primer es va pensar una idea a desenvolupar que motivés l'equip i que encaixés dintre d'un eix a treballar. Després de pensar-ho, es va escollir fer un seguidor solar per orientar automàticament les plaques solars a la trajectòria del sol. Es van repartir les tasques entre l'equip. Uns van dissenyar l'estructura 3D i els altres a fer la programació de la placa programable Microbit. Es va decidir utilitzar tres sensors de lluminositat LDR i dos servomotors. Es va muntar, provar i ajustar el prototip fins que va funcionar. El programa compara els sensors superiors i inferiors, i si al sensor superior li incideix més llum, activa el servomotor de l'eix de la Y perquè els dos sensors tinguin la mateixa incidència de llum. L'orientació de l'eix de les X funciona igual. Compara la lluminositat rebuda entre el sensor esquerre i el dret. En cas que l'esquerre tingui més incidència activa el servomotor X per orientar-lo.

Impacte de la proposta

L'alumnat ha millorat considerablement des de l'inici del projecte fins al moment actual. En la creació del prototip que ha liderat l'equip ha intervingut algun docent de l'àmbit de matemàtiques ajudant en el plantejament dels valors enregistrats dels sensors LDR i la seva comparació. També s'han implicat altres membres de l'aula per ajudar a l'equip quan hi havia problemes de funcionament. El projecte ha inspirat a l'alumnat a continuar pensant en millores i noves propostes per elaborar. A mesura que s'ha anat avançant, han sorgit noves idees per futurs projectes. Es pot afirmar que ha despertat un interès per la robòtica i la programació a l'alumnat.

Altres observacions

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.