mSchools Awards 2024

FOMENTEM EL RECICLATGE

Autor: FRANCESC XAVIER EGUIGUREN HUERTA

Contacte: feguigur@xtec.cat

Nom escola: ESCOLA SERENA VALL

Adreça de l'escola: Passeig de la Riera, 25 - 08392 Sant Andreu de Llavaneres

Pàgina web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/escserenavall/

Share
Edat dels alumnes
10 - 12
Eix principal
Ciutadania democràtica i consciència global
Àrea / matèria / àmbit
Competència Digital, competència ciutadana
nº de sessions de 1 hora
10
Recurs digital
Scratch Challenge
Metodologies
Aprenentatge basat en problemes (ABP) Aprenentatge cooperatiu /col·laboratiu Aprenentatge basat en reptes

Breu descripció

El projecte va sorgir espontàniament de la següent manera: Per un costat estàvem introduint Scratch als alumnes de cinquè de primària tot realitzant petites animacions. Per altra banda, aquests mateixos alumnes estaven fent una tasca d’apadrinament lector als alumnes de primer. Els nois i noies es van adonar que podrien ensenyar als més petits les seves produccions tot sensibilitzant-los sobre un tema que havia aparegut a la classe de valors: la cura del medi ambient i el reciclatge. Alguns dels projectes, com el que aquí presentem, es van ampliar i van incorporar petits jocs dins de l’animació inicial. Aquestes produccions seran compartides amb l'alumnat de primer en una sessió lúdica on descobriran, no només les tasques realitzades pels seus padrins/es lectors, sinó que també se sensibilitzaran sobre la importància del reciclatge i aprendran per a què serveixen els diferents tipus de contenidors. Destaquem l’espontaneïtat de la proposta i el protagonisme des de i per a l'alumnat.

Singularitat i innovació

Considerem que la proposta és totalment competencial. Tot i no haver estat planificada i aparèixer espontàniament, s’ha convertit en una situació d’aprenentatge. Hem aprofitat un escenari real i espontani i l’hem aprofitat per desenvolupar diferents aprenentatges. A més, considerem que conté ingredients molt valuosos: - Parteix d’un interès de l’alumnat. - Ens permet el debat a l’aula. - Presenta una problemàtica que afecta la societat en general. - L’alumnat es fa protagonista del seu aprenentatge i es converteix en model per altres alumnes de l’escola. - Estan directament vinculades la competència digital i ciutadana, així com diferents tipus de sabers. - És una situació d’aprenentatge en què els valors són fonamentals. - Posem la tecnologia al servei de la societat.

Més detalls

Resum del procés

La S.A ha contingut 10 sessions encaminades, inicialment, a conèixer com es poden programar animacions amb Scratch. Fases: -Inicialment, s’aprèn a dividir el contingut de les animacions en escenes i a assignar els scripts necessaris perquè la història es desenvolupi. -El producte final acabarà sent mostrat als alumnes de 1r cal concretar i adaptar el contingut al seu nivell. -Es visualitzen els projectes realitzats i el mateix grup defineix els criteris d’avaluació (llista de control). -A continuació, s’escullen un parell de projectes per ser millorats incorporant-los algun petit joc. -Finalment, es presenten els treballs alumnes primer. Posteriorment, es fa una posada en comú valorant l’experiència. Metodològicament, inicialment, s’ha treballat de forma individual i després per parelles. S’ha fomentat l’autonomia personal, però també l’aprenentatge col·laboratiu. El docent inicialment va tenir un rol d’expert, però a mesura que avançaven les sessions va adquirir un caire facilitador.

Impacte de la proposta

El fet que la proposta acabés sent aprofitada i, d’alguna manera, avaluada pels alumnes de primer ha provocat un alt grau de responsabilitat en el grup classe. Els alumnes han participat de la presa de decisions tot involucrant-se en objectius vinculats al desenvolupament sostenible i la cura del medi ambient. Ha estat una participació activa dins la comunitat escolar que ha implicat el plantejament de propostes de millora en la vida del centre. S’han fet més sensibles a la necessitat de millorar el procés de reciclatge que es du a terme a l’escola i han recollit idees que els delegats de classe presentaran a la pròxima reunió del consell de delegats.

Altres observacions

El projecte ha implicat a dues classes de 25 alumnes. El projecte presentat està realitzat per dues alumnes: la Martina i l'Estel.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.