mSchools Awards 2024

B.O.M.B.O.LL.A

Autor: Sònia Bas, Ernest Bosch, Gemma Martí, Laura Maurel, Laura Pradas, Mónica Tomás, Verónica Ventura

Contacte: lauramaurel@ieeixample.cat

Nom escola: INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE

Adreça de l'escola: C/València 252 - Barcelona

Pàgina web: https://www.ieeixample.cat/

Share
Edat dels alumnes
6 - 8
Eix principal
Ciutadania democràtica i consciència global
Àrea / matèria / àmbit
EI: Eix 1, Eix 2 / EP: Medi, Català, Artístic.
nº de sessions de 1 hora
22 Sessions.
Recurs digital
Realitat augmentada i virtual
Metodologies
Aprenentatge basat en projectes (ABP)

Breu descripció

A l'Institut Escola Eixample, ubicat al cor de Barcelona, hem abordat el desafiament de millorar l’entorn urbà a partir de la REFLEXIÓ CRÍTICA SOBRE L'ENTORN CONSTRUÏT. Hem acompanyat l’alumnat en l'anàlisi de l'entorn per identificar punts de millora i proposar canvis per aconseguir un espai més acollidor, més pacificat i menys contaminat. L'ús del recurs digital del VÍDEO 360 ha afegit valor a la proposta, ja que ha permès als infants explorar l'entorn de manera interactiva i participativa i crear un escenari de realitat virtual, proporcionant una experiència d'aprenentatge nova i enriquidora. La implicació activa de l'alumnat en la identificació de punts de millora i la proposició de solucions ha estat un altre punt fort de la proposta. Aquest enfocament pedagògic basat en l'APRENENTATGE PRÀCTIC I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ha generat un compromís profund amb el projecte i un alt sentit de responsabilitat respecte al medi ambient i a la millora del benestar de la comunitat.

Singularitat i innovació

El projecte ha implicat infants i docents d'infantil i primària. El TREBALL INTERNIVELL ha permès que cadascú aportés les seves màximes habilitats i capacitats. S'han creat espais de TREBALL ENTRE IGUALS per alumnes i mestres, facilitant el desenvolupament de les competències transversals de manera global. L'ús de la realitat enriquida i del vídeo 360 ha aportat SIGNIFICATIVITAT a la reflexió crítica sobre l'entorn construït. Aquest recurs ha augmentat la implicació i el compromís i ha afavorit el treball de les COMPETÈNCIES DIGITALS DE L’ALUMNAT des d'un vessant pràctic i molt contextualitzat. El projecte global, a més, cerca la CAPACITACIÓ DIGITAL DOCENT a partir del disseny, desenvolupament i avaluació de projectes immersius interdisciplinaris, seguint els principis de l’aprenentatge basat en projectes d’alta qualitat. La COL·LABORACIÓ EN XARXA ha estat imprescindible per l'èxit del projecte i ha fet possible que l’alumnat accedís al coneixement de manera interdisciplinària.

Més detalls

Resum del procés

Vam iniciar-nos amb una aproximació sensorial i emocional a l’entorn, fonamentada en l'observació i l'anàlisi part dels infants. Mitjançant aquesta EXPLORACIÓ, l’alumnat va descobrir les problemàtiques de l’entorn urbà més proper. Després vam passar a l'etapa de REFLEXIÓ I PENSAMENT CRÍTIC, centrant-nos en la descripció, tria i disseny de les propostes de millora i presentant les tecnologies immersives (vídeo 360). Finalment, vam arribar a l'EXECUCIÓ DEL RECORREGUT IMMERSIU amb visió 360, enregistrant imatges i àudios i emprant els elements seleccionats per enriquir les gravacions. Els infants van posar en pràctica les seves idees, aplicant els coneixements adquirits. L’AVALUACIÓ del projecte inclou el procés, el treball en equip i el resultat final. El diari d’aula és el document base per a l’autoavaluació, la coavaluació i el treball de metacognició amb els infants i recull les evidències que fan possible l’avaluació com acompanyament, revisió i millora del procés d’aprenentatge.

Impacte de la proposta

El projecte ha proporcionat un MARC METODOLÒGIC per a la generació de situacions d’aprenentatge immersives adaptat a la singularitat del nostre centre i transferible a altres moments del curs escolar. Aquest marc es fonamenta en l’aprenentatge basat en projectes d’alta qualitat i aborda aspectes pedagògics, organitzatius, tecnològics i d’obertura de l’escola a l’entorn. Després del projecte BOMBOLLA, els infants d'I4, I5 i 3r d'EP són més CRÍTICS i capaços de qüestionar normes, pràctiques i opinions des d’una perspectiva sostenible, i acullen i respecten les idees dels altres amb més EMPATIA I FLEXIBILITAT. El suport i l’orientació que hem rebut de les entitats col·laboradores, la interacció entre diferents etapes educatives i amb equips docents d’altres centres de Catalunya, ha ampliat el nostre coneixement i perspectiva sobre la comunitat i el seu potencial per a la transformació positiva de l'entorn. Alumnes i mestres hem pres consciència del VALOR DE LA COL·LABORACIÓ interna i externa i de la riquesa de sumar experteses dins l’entorn escolar per assolir un millor resultat en les nostres accions. L’alineació total de les propostes amb les línies de treball de la Comissió Verda de l’AMPA (la pacificació de l’entorn de l’institut escola) garanteix que les reflexions, propostes i actuacions dels infants tinguin CONTINUÏTAT en les accions d’aquesta comissió. Alumnat, docents, PAS, famílies i districte treballant junts per la millora de la qualitat de vida a la nostra ciutat.

Altres observacions

Les entitats col·laboradores (El Globus Vermell, Immersium Studio, Edul@b, Fundació Mies van der Rohe i Fundació Miró) han facilitat els recursos materials i de formació per fer possible a l’alumnat l'accés al coneixement de manera interdisciplinària i ha generat lligams de col·laboració entre les entitats i el centre. El projecte, en darrer terme, cerca afavorir que l’alumnat posi en joc les seves capacitats i sigui capaç de generar una acció de compromís cívic per a la millora del seu entorn.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.