App Education 2022

17 Jun

Online

Públic

Objectiu del concurs

L’objectiu d’aquesta categoria és fomentar l’aprenentatge de la programació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals i que tinguin com a punt de partida els Objectius de Desenvolupament Sostenible  de les Nacions Unides.

 

El treball del projecte d’App Education fomenta:

  • Els aprenentatges amb tecnologies digitals i, en concret, la creació de webs, el tractament d’imatges i vídeos, el disseny de prototips i la programació d’aplicacions per a dispositius mòbils.
  • La conscienciació social per a resoldre problemes reals.
  • El treball en equip, l’esperit crític i la gestió del temps.
  • La creativitat, la resolució de problemes i l’emprenedoria.
  • Les habilitats de presentació i comunicació en públic.

 

Participants

El Concurs està obert als centres educatius de Catalunya que hagin implementat durant el curs 2021-2022 la proposta didàctica App Education. La proposta va dirigida a alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.

 

Inscripcions

El període d’inscripció i de lliurament de projectes s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitza el 18 de maig de 2022 a les 14:00 hores.

 

Premis

Els premis per als equips i centres dels equips guanyadors i mencions consistiran en:

  • Un telèfon mòbil 5G per a cadascun dels alumnes membres de l’equip.
  • Un“DigitalCreatorKit” per a cadascun dels centres dels projectes guanyadors, i que contindrà: un mòbil 5G amb càmera d’alta gamma 4K, un trípode per a equip de gravació, un set de cromes i estructura de suport, un conjunt d’il·luminació professional, un micròfon direccional professional.