Consciència global Experiència d'aula

Ciutat sostenible

Escola Congost de Canovelles Show map
Uneix-te al projecte global e-Twinning "Futureland"! Infants de sisè de primària de tot el món construeixen una ciutat sostenible amb Minecraft for Education, aplicant els seus coneixements sobre sostenibilitat i llenguatge computacional!
Compartir

Context

Des de l’escola motivem i oferim diferents possibilitats per fer un bon ús de la llengua anglesa i desenvolupar estratègies digitals a partir de diversos dispositius i aplicacions. Aquest projecte ens permetia conjugar ambdós elements al mateix temps que ens ajudava a sensibilitzar i comprometre l’alumnat sobre un dels desafiaments ambientals i socials més necessaris: la sostenibilitat.

Destaquem...

Al llarg del projecte es desenvolupen estratègies per comprendre i interpretar diferents textos en diferents formats relacionats amb la sostenibilitat, així com estratègies prosòdiques per fer videotrucades amb els nostres companys internacionals.
L’alumnat ha d’acordar amb els companys dels altres països la tipologia d’edificacions que volen construir, així com el material d’aquests per poder ser sostenibles. A més a més, hi ha un procés d’avaluació constant amb checklist i rúbriques per poder guiar els infants i poder compartir amb tothom les seves conclusions
Aprenen sobre la importància de les accions humanes, a través de l’anàlisi dels avantatges i els desavantatge de la globalització, sobretot en el seu context més immediat.
S’utilitzen diferents aplicacions per treballar el llenguatge computacional o la Realitat virtual, com l’ús de l’eina Voki per potenciar el llenguatge oral en anglès o el Minecraft for education per ajudar els discents a desenvolupar el llenguatge computacional i matemàtic.

Objectius d’aprenentatge

Crear una ciutat 100% sostenible

Aplicant coneixements de programació mitjançant el Minecraft for Education.

Desenvolupar estratègies orals

Focalitzades en la fluïdesa i entonació verbals, a partir de presentacions orals i videotrucades.

Acceptar i fomentar la diversitat lingüística i cultural

Treballant col·laborativament amb centres d’altres països a través de la plataforma e-Twinning.

Analitzar els avantatges i desavantatges de la globalització

Focalitzant l’atenció en la sostenibilitat.

Desenvolupament

1

Escalfant motors

Els infants de sisè realitzen un projecte ( durant el primer i part del segon trimestre) anomenat “Viure avui a Catalunya”. Estudien diferents factors que han influenciat i segueixen afectant el desenvolupament de Catalunya, enfocant especialment en les orientacions de l’ODS 11: Desenvolupament sostenible.
Des de l’àrea d’anglès ens focalitzem en tractar les problemàtiques actuals de Catalunya i d’arreu del món relacionades amb la sostenibilitat. A partir d’aquí els infants llegeixen articles i visualitzen diverses notícies en anglès sobre la sostenibilitat.
2

El repte

Paral·lelament es presenta i introdueix a l’alumnat en el projecte e-Twinning “Futureland”. Hi participen centres d’Itàlia, Grècia i Turquia. En aquest projecte, els infants han de demostrar els seus aprenentatges sobre la sostenibilitat, ja que han de crear una ciutat amb Minecraft for Education en col·laboració amb els seus companys internacionals. L’objectiu és demostrar i fer sensibilitzar sobre la possibilitat de viure en un món més respectuós amb el medi ambient.
3

Ens presentem

Per tal d’introduir-se als seus companys internacionals, els infants creen presentacions orals amb la pàgina Voki on expliquen qui són i què els agrada fer en el seu temps lliure. Totes aquestes presentacions es van compartint en un padlet comú amb els altres països per tal de poder conèixer a tothom.
4

Comencem a construir

Un cop han analitzat exemples de ciutats verdes o premiades per ser ecològiques, els infants es divideixen en grups de 3, per tal de decidir quines edificacions són essencials en una ciutat i amb quin material haurien d’estar construïdes per ser sostenibles.
Posteriorment, es posen en comú les idees i s’escullen aquelles que són més valorades per la classe.
Aquestes conclusions es comparteixen en una videotrucada amb l’alumnat dels països col·laboradors. De tot el compartir se n’extreuen uns acords. A continuació, els nens i nenes es divideixen en parelles i cadascuna es responsabilitza d’una edificació tenint en compte els acords presos sobre les edificacions que cal construir. Per tal de poder fer aquesta activitat, en sessions anteriors els infants van estar practicant com programar en un món virtual de prova dins de la plataforma Minecraft.
5

Compartim les nostres construccions

Un cop finalitzada l’edificació pertinent, els infants enregistren com queda aquesta amb una breu explicació oral sobre l’edificació. Per tal de fer aquesta explicació, els infants van treballar el text instructiu prèviament seguint un checklist d’aspectes que havien de tenir en compte. Un cop tot revisat ia punt, es penja el treball realitzat la pàgina e-Twinning.

Valoració i conclusions

Èxits

Els infants integren els aprenentatges i competències d’una forma interdisciplinar i motivadora, com la importància de les energies renovables, la llengua oral anglesa, la resolució de problemes matemàtics o iniciar-se en la programació.
L’ús del Minecraft permet a l’alumnat adquirir, de forma lúdica, coneixements matemàtics, com el càlcul d’àrees i perímetres entre d’altres, així com desenvolupar el llenguatge computacional.
El projecte e-Twinning permet els infants conèixer de forma directa altres cultures a partir de l’ús de la llengua anglesa, fet que incita a l’alumnat a voler millorar les seves habilitats lingüístiques.

A millorar

Una hora per fer la videotrucada amb els companys dels altres països és molt poc, ja que necessiten escoltar-se adequadament per fer els acords pertinents i tenir temps per fer preguntes més espontànies. Seria més encertat fer dues videotrucades o una de 90 minuts.
Minecraft és una eina molt potent per l’aprenentatge, però no és possible compartir mons virtuals des de servidors independents. És millor que l’alumnat realitzi acords sobre com fer una ciutat sostenible i que, cada classe, creï el seu món propi a partir d’uns acords més generals relacionats amb la sostenibilitat.
El projecte és una experiència molt enriquidora i motivadora, per tal de desenvolupar llenguatge computacional i potenciar l’ús de la llengua anglesa en situacions significatives per l’alumnat.

Porta l'experiència a la teva aula

Tips o consells per adaptarla

1

Acompanyar l’alumnat

El projecte requereix de diverses sessions que conclouen en la realització de diferents productes breus per tal de dur a terme el producte final. Així doncs, és molt necessari guiar els infants constantment amb checklist, ’orientacions, rúbriques i vocabulari clau que els permeti seguir les sessions.
2

Crear un portfoli

Pel mateix motiu, és recomanable crear un portfoli perquè l’alumnat pugui veure i analitzar la seva evolució al llarg del projecte, sense perdre de vista l’objectiu final.
3

Gestionar l’ús de l’aplicació

Pel que fa l’ús del Minecraft es recomanable crear un contracte de compromís que els infants firmin, per tal d’assegurar un bon ambient a l’aula i treballar adequadament.
I pot ser útil penjar vídeos tutorials en el Classroom o alguna plataforma compartida amb l’alumnat, així com dedicar un parell de sessions aprendre les bases per moure’s dins del joc i per a la programació i creació d’elements.
4

Pensar com configurem els equips

També és molt positiu crear grups heterogenis barrejant l’alumnat que ja domina el joc amb el que no ha jugat mai o molt poc.

Autora

Laura Pocurull

Mestra d’Educació Primària amb l’especialitat d’anglès i perfil AICLE des de fa 4 anys i actualment mestra d’anglès de cicle mitjà i superior.
Llegir més
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.