Tere Melich Borràs

Professora de llengües estrangeres. Treballa amb l'alumnat d'ESO en diferents projectes del centre i és la coordinadora d'internacionalització del centre educatiu.