David Alonso García

Professor Contractat Doctor al Departament d'Història Moderna de la UCM i de l'àrea de Didàctica de les Ciències Socials (2018-actualitat). Ha dissenyat i dirigit diferents programes d'emprenedoria a Humanitats, en col·laboració amb entitats com Impact Hub Madrid o el Fòrum d'Empreses per Madrid. Actualment exerceix el càrrec de Director de Compluempren-Oficina Complutense d'Emprenedoria