mSchools Awards 2024

Disseny de l’aula del futur al metavers

Autor: Francesc Nadal Rius

Contacte: fnadal@xtec.cat

Nom escola: Institut de Palamós

Adreça de l'escola: Carrer Nàpols, 22 - Palamós

Pàgina web: http://www.inspalamos.cat

Share
Edat dels alumnes
14 - 16
Eix principal
Educació mediàtica
Àrea / matèria / àmbit
Economia i emprenedoria
nº de sessions de 1 hora
18
Recurs digital
Realitat augmentada i virtual
Metodologies
Aprenentatge basat en projectes (ABP) Design Thinking Aprenentatge cooperatiu /col·laboratiu Aprenentatge basat en reptes

Breu descripció

L'activitat Disseny de l'aula del futur al metavers s'ha plantejat com un repte de producció a l'alumnat d'Economia de 4t d'ESO. L'objectiu és incrementar la motivació i donar veu a l'alumnat perquè aporti idees i proposi millores per a la seva aula tecnològica i també per a l'organització del centre educatiu. Per treballar la producció és fonamental experimentar-la en primera persona, resoldre els problemes a la pràctica, treballant en equip, organitzar-se, funcionar com una empresa. L'esmentat repte consta de dues parts relacionades que es plantegen en diverses sessions de treball: - Part 1: L’aula del futur. Prototip d’un entorn d’aprenentatge ideal amb Realitat Augmentada i Virtual amb l'eina CoSpaces Edu. - Part 2: El metavers educatiu. Creació d’un avatar personalitzat, disseny col·laboratiu i visita a un espai d’aprenentatge al metavers a Spatial. S'han publicat també diversos videotutorials d'ajuda.

Singularitat i innovació

La proposta implica la construcció i experimentació del prototip digital d'una Aula del futur, la qual cosa representa una de les fases fonamentals del Design Thinking. La plataforma CoSpaces EDU té sostre alt i parets amples. Permet que cada alumne inclogui a la seva proposta d'aula personatges animats amb programació per blocs, arxius en 3D creats amb Tinkercad o SketchUP... Per mitjà de Spatial es crea un metavers col·laboratiu obert al món que és el veritable portafoli del repte, un entorn d'aprenentatge que podem experimentar en primera persona en forma d'avatar i que inclou també imatges creades amb intel·ligència artificial, vídeos, documents o arxius 3D de Sketchfab. El món digital es pot enriquir amb materials segons el tema que es vulgui treballar a l'aula. Al disseny de mostra s'han incorporat diversos elements directament dels usuaris British Museum i del projecte Giravolt (Direcció General de Patrimoni).

Més detalls

Resum del procés

- Plantejament del repte i creació d'equips. L'activitat esdevé un repte al final del primer trimestre de la matèria d'Economia de 4t d'ESO. - Distribució de rols als grups de treball i registre a les plataformes tecnològiques per mitjà del correu gsuite de l'institut. - Disseny d'una aula virtual a CoSpaces. S'usa la plantilla Large Museum i es visualitzen diversos tutorials per aprendre les possibilitats de l'eina. - Creació i animació d'un avatar amb ReadyPlayerMe, Blender i Mixamo. Disseny d'un avatar personal, exportació en 3D, conversió a FBX amb Blender amb les textures i animació amb Adobe Mixamo. - Construcció col·laborativa d'un metavers a Spatial. S'opta per una plantilla de galeria on tothom té permisos d'edició per omplir de continguts l'espai comú. - Revisió global de la proposta a l'aula tecnològica amb Realitat Virtual. Es porta a terme amb ulleres PICO. - Difusió de la proposta. A la comissió digital i equip directiu de l'institut i a la jornada Aumentame EDU 2024.

Impacte de la proposta

Dintre de l'eix d'educació mediàtica, la proposta fomenta habilitats crítiques per navegar pel món digital i promou una ciutadania digital activa, responsable i participativa. El desenvolupament del projecte ha permès, d'entrada millorar l'organització dels espais a l'aula tecnològica de l'Institut, així com replantejar-ne els usos pedagògics. L'alumnat implicat ha après a fer servir i experimentar a la pràctica la creació d'elements 3D, la realitat augmentada i la realitat virtual en el seu procés d'aprenentatge. Aquest fet ha ampliat significativament la seva competència digital. Amb la metodologia emprada, han après a desenvolupar habilitats interpersonals, de resolució de problemes i creatives durant tot el procés. El projecte també ha contribuït a una anàlisi crítica vers el cost d'oportunitat de les inversions en tecnologia a les aules, així com una reflexió sobre el seu cost-benefici. Massa sovint, quan es prenen decisions econòmiques, no es té en compte l'opinió i les necessitats dels principals destinataris. Des de la comissió digital i l'equip directiu del centre s'ha pogut, amb aquesta proposta, escoltar les inquietuds de l'alumnat, expressada per mitjà dels seus prototips, i s'han apuntat diverses idees a introduir, progressivament, a les aules de tot l'institut. Aquestes orientacions s'integraran en forma d'objectius i activitats a la revisió de l'Estratègia digital de centre.

Altres observacions

Èxits: - Elevada implicació de l'alumnat de 4t d'ESO. - Desenvolupament de competències i habilitats personals i democràtiques. - Reflexió sobre l'oportunitat de les inversions i els usos dels diners públics a l'educació. - Introducció a la creació de prototips digitals i el Design Thinking. A millorar: - Ampliar les sessions de visualització de les feines amb Realitat Virtual a l'Aulatec. - Preparar més tutorials tècnics per les eines digitals emprades.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.