Alfabetització Mediàtica Article

Institut Josep Puig i Cadafalch: “Els nostres alumnes no eren conscients dels perills que amaga la desinformació”

Compartir

A l’institut Josep Puig i Cadafalch tenim molt clar  que som una comunitat que educa. L’aprenentatge dels nostres alumnes és molt important per nosaltres però creiem fermament que ha d’anar acompanyat de bons models de comportament, molta autonomia i sentit de la responsabilitat. En aquesta línia, un dels objectius principals del nostre institut és fer l’alumnat més competent en tecnologia digital, que aprenguin a relacionar-se saludablement amb els dispositius i totes les aplicacions que els envolten.

Aquest és un aprenentatge totalment transversal que,  juntament amb els nostres socis internacionals de la plataforma Erasmus+, hem volgut reforçar tot fent un projecte de llarga durada junts. El projecte s’anomena Digital Media Awareness, la llengua vehicular és l’anglès i els alumnes tenen un espai on aprendre i fer recerca sobre temes d’actualitat relacionats amb les TIC. És l’espai on comparteixen amb els seus companys internacionals inquietuds i problemes propis de l’edat i on abordem temes tan importants com la desinformació, la petjada digital, la identitat digital i el discurs de l’odi i ciberbullying.  En aquest context, s’ha desenvolupat el projecte taller de Fake News amb alumnes de 4t d’ESO, que han elaborat i implementat tallers per desenvolupar durant la visita dels seus companys internacionals, així com també han preparat dinàmiques per treballar a les aules amb tots els alumnes més petits del centre.

En iniciar el projecte taller de Fake News es va fer una enquesta a tot l’alumnat del centre i a tots els alumnes internacionals, i es va constatar que tenien poc coneixement del fenomen, no eren prou conscients dels perills que amaga la desinformació, de la falta d’anàlisi i contrast de tota la informació que ens arriba i del que podem fer per detectar a temps els continguts falsos. 

Un cop acabat el projecte, es va passar la mateixa enquesta a tot l’alumnat i es va constatar que els nostres alumnes de quart d’ESO eren molt més conscients del problema i de com havien d’actuar, va ser molt gratificant veure com la feina que havien fet havia incidit en el seu comportament pel que fa a les fonts d’informació i de l’ús que en fan. La resta d’alumnat enquestat va mostrar un canvi substancial respecte al seu coneixement sobre aquest fenomen, la conscienciació i de com es percebien a si mateixos com a agents principals involucrats en la lluita contra la desinformació. 

Som molt conscients que cal seguir treballant i elaborant materials que puguin utilitzar-se a les aules. Per aquest motiu, la finalitat d’ús d’aquests tallers és molt àmplia, i tindran continuïtat al nostre centre: s’utilitzaran per seguir formant les noves generacions que ens arriben a primer d’ESO, així com també es mantindran disponibles com a banc de recursos per tal que altres professors dins la plataforma Erasmus hi puguin accedir i  fer-ne ús a les seves classes. 

El resultat d’aquest projecte ha estat certament exitós i n’estem molt satisfets, hem aconseguit incidir i conscienciar el nostre alumnat, així com també obtenir recursos per formar i educar els nostres alumnes més i millor.

Autora

Lorena Anido

Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona i amb estudis de postgrau en Tècniques i gestió Empresarial i un Màster en Administració i Gestió de Negocis (Executive MBA) també per la Universitat de Barcelona. Actualment coordinadora de projectes internacionals i professora d'anglès a l'Institut Josep Puig i Cadafalch.
Llegir més
Alfabetització digital
Alfabetització mediàtica
Creativitat
Competències digitals
Col·laboració
Ciutadania digital
Pensament crític
EduHack
Design Thinking Cas d'èxit

EduHack a Catalunya: co-creant experiències educatives amb design thinking

Compartir

Què és Eduhack?

Vivim en un món digital global i hiperconnectat on la ràpida i constant evolució de les tecnologies ha impulsat la necessitat de transformació de tots els àmbits de la societat. L’educació no n’és una excepció. mSchools EduHack es va articular, precisament, com a resposta a aquest escenari i 2 edicions i 60 propostes didàctiques després, podem afirmar que la iniciativa ha estat un èxit.

EduHack és un procés de co-creació basat en el Design thinking que, en les seves 2 edicions, ha connectat, inspirat i capacitat a més de 800 docents catalans per identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar, sempre fent ús de la tecnologia digital. D’aquí van nèixer aquestes més de 160 propostes didàctiques, inclusives i digitals, que han estat pilotades en aproximadament 150 centres educatius de tot el territori, impactant a 7.500 alumnes.  

mSchools va desenvolupar EduHack com un viatge compartit per ensenyar i aplicar els principis del design thinking i la co-creació a través del treball en equip i la col·laboració entre docents i centres, per dissenyar experiències d’aprenentage significatives, obtenint com a resultat propostes didàctiques per pilotar-les i integrar-les a les aules i els centres educatius.

El mètode Eduhack

160

propostes didàctiques

800

docents dissenyadors i pilotadors

7.500

alumnes impactats

Trencant barreres entre comunitats 

A mSchools hem pogut veure que un dels elements comuns entre tota la comunitat educativa és que els docents volen treballar junts per fer front als reptes grans i petits dins del nostre sistema educatiu. En lloc de defugir qüestions difícils i complexes, s’impliquen en el disseny col·laboratiu de solucions pràctiques.

Mitjançant l’ús d’una plataforma en línia i del treball en equip, EduHack va oferir una metodologia per al treball en equip, així com oportunitats per aprendre i crear entre iguals.

Creiem que la col·laboració fomenta la pol·linització. Barrejar docents de diferents disciplines etapes, centres, i ubicació geogràfica. EduHack promou reduir les barrreres i ampliar els horitzons mitjançacant el disseny i l’intercanvi de noves idees a través de les comunitats educatives.

Metodologia EduHack: fases del procés de co-creació 

Empatitzar

Què és el Design thinking?
El Design Thinking ens proposa que ens connectem amb el nostre jo més curiós, aquell que es planteja per què les coses són com són o per què les fem tal i com les fem. Ens anima a no ignorar el que és evident i sortir a explorar el món. La nostra exploració caldrà dirigir-la en dues direccions:

Comprendre l’entorn en el què volem actuar i buscar inspiració en d’altres ambients.
Comprendre a les persones involucrades: com experimenten aquesta problemàtica els nostres alumnes, els altres mestres o l’equip administratiu de l’escola?

Definir

Què és un repte de disseny?
En aquesta fase, s’ha de definir el repte de disseny. Però què és exactament? El repte de disseny deriva d’un problema que es vol abordar. Un bon repte ens permet mirar més enllà del paradigma i de les solucions actuals per arribar a possibilitats totalment noves. L’elecció de la guia adequada i la decisió de l’abast del repte poden ser difícils, per això, és important explorar i comprendre el problema en ell mateix abans de posar-se a buscar solucions.

Idear

Què vol dir fer un prototip?
Es tracta dei permetre que la gent jugui amb la idea en les primeres etapes del seu desenvolupament, de forma que es puguin redissenyar els elements que no funcionen a partir dels comentaris dels usuaris.. D’aquesta manera, es pot comprendre si el concepte satisfà les necessitats de les persones com s’esperava abans d’implementar-lo completament.

Compartir

El final del procés només és l’inici
Ha arribat el moment de donar a conèixer tota la tasca s’ha realitzat al llarg del procés de Design Thinking. Compartir el disseny amb altres docents implica explicar no només el resultat final, sinó també el procés que s’ha seguit i recollir, si s’escau, aportacions, consells, millores,… El Design Thinking implica una iteració, una millora contínua de la tasca realitzada enriquint-la amb altres mirades i experiències i, el que és més important, fer xarxa entre docents i experts.
Veure vídeos de les fases
EduHack

El resultat: alguns projectes pilotats

Resultat de la metodologia proposada per la iniciativa Eduhack, van sorgir més de 60 propostes didàctiques, que han estat pilotades i testejades en diversos centres educatius catalans. Compartim alguns exemples:

 

Treballant d’aquesta manera, els alumnes estan molt motivats, participen moltíssim, tenen moltes ganes de seguir aprenent i els veiem molt interessats a anar més enllà. És un aprenentatge molt global que els aporta a tots els nivells, tant de contingut com de treball cooperatiu.

Anna Maria Viñas ,

Escola Nostra Llar, Sabadell (Barcelona)

Una proposta basada en la collaboració

La iniciativa se centra també en teixir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, centres de recerca i institucions públiques per dissenyar i treballar conjuntament per accelerar la transformació digital del sector educatiu.

Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili han col·laborat en el desenvolupament d’aquesta iniciativa.

Cocreació
Creativitat
Disseny d'experiències d'aprenentatge
Empatia
Ideació