mSchools Awards 2024

La Ciutat del Futur

Autor: Elena Vercher Ribis

Contacte: everche2@xtec.cat

Nom escola: Escola Sant Jordi

Adreça de l'escola: Avinguda de l'U d’Octubre, 13 - L'Ametlla de Mar

Pàgina web: https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/

Compartir
Edat dels alumnes
8 - 10
Eix principal
Ciutadania democràtica i consciència global
Àrea / matèria / àmbit
Llengua Estrangera (Anglès), Ciències Naturals i Socials, Art
nº de sessions de 1 hora
10
Recurs digital
Robòtica i programació
Metodologies
Aprenentatge basat en projectes (ABP) Aprenentatge cooperatiu /col·laboratiu Altre

Breu descripció

"La Ciutat del Futur" té com a finalitat involucrar l’alumnat perquè utilitzi el disseny i la programació per imaginar i construir habitatges que integraran solucions creatives i sostenibles. Mitjançant aquest projecte, s’ha proporcionat als participants l'oportunitat de treballar en equips per identificar reptes urbans i proposar solucions innovadores. A través de l'ús de Tinkercad, han dissenyat edificis, infraestructures, vehicles i altres elements que formen part de la ciutat del futur. A més, utilitzant la micro:bit, han programat sensors, actuadors i altres components per donar vida als seus projectes i crear interaccions entre els diferents elements urbans.El projecte promou la sostenibilitat en diferents àmbits, com ara l'eficiència energètica, la gestió dels recursos naturals, la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. També se'ls ha animat a considerar la inclusió social i la resiliència urbana com a aspectes clau per a les ciutats del futur.

Singularitat i innovació

La integració de tecnologies emergents com la micro:bit, els sensors, i la programació en Tinkercad Circuits o Makecode ofereix una manera innovadora d'explorar la sostenibilitat i la tecnologia en el context de la construcció de cases. A més, la proposta implica una combinació d'aprenentatge sobre sostenibilitat, disseny d'enginyeria, programació informàtica i arts visuals, oferint una experiència educativa completa que integra múltiples disciplines. També aporta valor afegit l'ús de materials reciclats i reutilitzats per construir el prototip de casa sostenible fomenta la consciència ambiental i demostra la creativitat i la capacitat de reutilització dels estudiants. La proposta està vinculada específicament a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 (ODS 11), que busca crear ciutats i comunitats sostenibles.Això situa el projecte en un context global. Finalment, inclou mecanismes per a l'autoavaluació i la coavaluació, que permeten l'alumnat reflexionar sobre el seu aprenentatge.

Més detalls

Resum del procés

El treball desenvolupat a l'aula ha estat una experiència integral que ha combinat diversos aspectes de l'aprenentatge, la tecnologia i la sostenibilitat. En primer lloc, s'introdueix a l'alumnat als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, amb un enfocament especial en ODS 11, que se centra en crear ciutats i comunitats sostenibles. A través d'aquesta introducció, l'alumnat adquireix una comprensió fonamental de la importància de la sostenibilitat en la vida quotidiana i en el disseny de les cases del futur. A continuació, l'alumnat dissenya un habitatge del futur explorant diverses característiques sostenibles i aprenent a integrar-les en el seu disseny, com ara l'energia solar, la recollida d'aigua de pluja i els sistemes d'automatització de la llum i la temperatura. Després, construeixen el prototip de la casa utilitzant materials reutilitzats i fa servir la micro:bit, els neopíxels i els servo motors per gestionar l'energia, etc.

Impacte de la proposta

L'activitat va implicar diversos agents de la comunitat educativa, incloent l'alumnat, els docents i altres membres del personal de l'escola. L'alumnat va col·laborar activament en el disseny i la creació dels seus projectes de casa sostenible, treballant junts per aplicar conceptes de sostenibilitat i tecnologia. Els docents van guiar i facilitar l'activitat, proporcionant orientació i suport tècnic a l'alumnat. Pel que fa a l'impacte en l'entorn, l'activitat va promoure la consciència sobre la importància de la sostenibilitat i va fomentar la pràctica de reutilitzar materials i recursos. A més, els projectes dels habitatges sostenibles podrien tenir un impacte positiu en l'entorn local si s'implementen solucions innovadores i pràctiques sostenibles. Quant a l'alumnat, l'activitat va enriquir el seu aprenentatge proporcionant-los una experiència pràctica i significativa en el camp de la sostenibilitat i el disseny. Van adquirir coneixements i habilitats en àrees com la tecnologia, la programació, el disseny i la resolució de problemes, tot explorant solucions creatives per a reptes reals. Pel que fa a la transformació en el centre, aquesta activitat va impulsar una cultura de sostenibilitat i innovació, animant l'alumnat a integrar els principis de la sostenibilitat en altres àmbits de l'escola i en la seva vida quotidiana. Esperem que ajudi a inspirar altres iniciatives educatives centrades en la sostenibilitat i la col·laboració comunitària.

Altres observacions

Una observació addicional és que aquest tipus d'activitat no només té un impacte local, sinó que també pot arribar a tenir un impacte global. El fet que aquest projecte de casa sostenible s'hagi replicat en altres escoles d'arreu del món demostra el seu valor i la seva rellevància en l'àmbit de l'educació per a la sostenibilitat. Aquesta difusió internacional de la iniciativa posa de manifest el seu potencial per inspirar i motivar altres comunitats educatives.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.